Coraz więcej osób może pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych, więc pracodawcy mogą wybierać najlepszych absolwentów, którzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Stają się oni niezwykle cennymi zasobami ludzkimi, w które przedsiębiorstwa inwestują. Najpopularniejszą formą rozwoju są szkolenia pracowników.

Po co pracodawcy wysyłają na szkolenia?

Wysyłając pracownika na szkolenie, pracodawcy oczekują, że ta inwestycja zwróci się z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Kadra kierownicza jest szkolona w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich i umiejętności skutecznego zarządzania personelem. Efektem takich szkoleń mają być zgrane zespoły, motywowane przez swojego kierownika, który we właściwy sposób dobiera zadania do pracowników. Dzięki posiadanym kompetencjom miękkim, lider powinien zapobiegać konfliktom lub szybko je wygaszać. Najważniejszym skutkiem szkolenia ma być wzrost efektywności zarządzanych przez kierowników zespołów. Pracowników niższego szczebla najczęściej wysyła się na szkolenia specjalistyczne w zależności od wykonywanego zawodu. Pracodawcy chcą bowiem mieć jeszcze lepszych specjalistów w swoim fachu. Ponadto, wyszukuje się dla nich kursów, na których uczą się np. obsługi nowych maszyn.

Po co pracodawcom szkolenia? Czego oczekują od wyszkolonych pracowników?

Szkolenia nie są tanie, a te bardzo specjalistyczne, bywają droższe od studiów podyplomowych, gdyż prowadzą je wybitni specjaliści, którzy zarabiają dużo, a osoba szkolona, co oczywiste, partycypuje w tych kosztach. Pracodawca nie będzie ponosił tak wysokich kosztów, jeśli nie będzie przekonany, że mu się to opłaca. Od pracowników oczekuje się, że na szkoleniach czegoś się nauczą, a po ich zakończeniu nastąpi poprawa jakości wykonywanych zadań, a także efektywności i kreatywności. Pracodawcy są przeświadczeni, iż pracownik, w którego się inwestuje, będzie czuł się związany z firmą, dzięki czemu jeszcze bardziej zaangażuje się w pracę dla jej sukcesu.

Kiedy szkolenia są efektywne?

Kurs, którego tematyka odbiega od tego, na czym zna się pracownik, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Najważniejsze jest to, aby zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności móc wykorzystywać w codziennej pracy. Możliwe też są sytuacje, gdy pracodawca dostrzega potencjał danej osoby i chce poszerzyć zakres jej obowiązków, a może się z tym wiązać konieczność uzupełnienia wiedzy na kursie. Dobrze prowadzone szkolenia to bonus dla pracownika. Może on nauczyć się czegoś nowego lub poszerzyć zakres swojej wiedzy. Pamiętajmy, iż pracodawca, wysyłając nas na szkolenie, ma konkretne oczekiwania, które będziemy musieli spełnić.

Dodaj komentarz

*