Każdy z nas miał do czynienia z książkami, lub filmami o prywatnych detektywach. Tylko czy potrafimy sobie wyobrazić, czym dokładnie zajmuje się ktoś taki? Bez wątpienia, jest to bardzo wymagająca praca, która wymaga ogromnych pokładów wiedzy i znajomości prawa. Sprawdźmy, jakie wymagania musi spełnić przyszły, warszawski detektyw.

Studia – czy trzeba wybrać konkretny kierunek?

Jeżeli chcemy zostać dobrym warszawskim detektywem wcale nie musimy kończyć jakichś wyspecjalizowanych studiów. Oczywiście, konkretna i specjalistyczna wiedza może nam w przyszłości bardzo pomóc w wykonywaniu zawodu. Przykładowo, po ukończeniu kierunków ekonomicznych, łatwiej będzie nam przeprowadzić skomplikowany wywiad gospodarczy. Dobre studia tylko nam pomogą. Jednakże, trwają one bardzo długo, więc jeżeli rzeczywiście chcemy być prawdziwym detektywem, to musimy zbierać pierwsze doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów.

Znajomość prawa

Warszawski detektyw musi dobrze znać prawo. Pozwoli mu to na szybsze i łatwiejsze wykonanie zlecenia w zgodzie z aktualnym prawem. Jeżeli chcemy być profesjonalnym detektywem, poznajmy aktualne prawo przynajmniej w podstawowym zakresie. Nie ma nic gorszego, niż detektyw, który non stop improwizuje i nie wie, jakie konsekwencje grożą za złamanie danego przepisu prawnego.

Uzyskanie licencji

Detektywem w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej, może zostać osoba, która spełnia odpowiednie przesłanki formalne. Składa się na nie aż dziesięć punktów, a dokładniej:

  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ewentualnie możliwość podejmowania zatrudnienia, lub wykonywania działalności gospodarczej na terenie RP.
  2. Ma ukończone 21 lat.
  3. Posiada średnie wykształcenie.
  4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Przeciwko kandydatowi nie toczy się żadne postępowanie o przestępstwo umyślne, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za wyżej wymienione przestępstwa.
  7. Kandydat nie może być osobą, która została zwolniona dyscyplinarnie ze służb mundurowych, lub z urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, lub w innym państwie. Ta zasada działa do pięciu lat wstecz.
  8. Musi mieć predyspozycje psychiczne do wykonywania czynności detektywistycznych, co orzeka lekarz.
  9. Musi posiadać pozytywną opinię komendanta powiatowego, rejonowego, lub miejskiego Policji.
  10. Wydanie licencji detektywa jest możliwe, gdy kandydat przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa, obowiązków detektywa, zasad wykonywania działalności gospodarczej jako detektyw oraz ochrony informacji niejawnych.

Zdobycie doświadczenia

Oprócz formalnych warunków i zdobycia odpowiedniej wiedzy teoretycznej, najważniejsze jest jednak doświadczenie. Jeżeli chce się zostać najlepszym detektywem w Warszawie należy jak najszybciej podjąć przynajmniej bezpłatny staż (np. tutaj). Nauczymy się tam specyfiki pracy i tego, jakie wymagania mają nasi klienci. Najważniejsze jest jednak to, że dowiemy się, w jaki sposób zbierać informacje w celu rozwiązania każdej sprawy.

Dodaj komentarz

*